Vinter vanding af planter i selvvandingskrukker

Hvor hyppigt du skal vande, afhænger det meget af
om du har en overbo der meste delen tager regnen og
"vejret " hen over vinteren.

Planterne, med mindre det er sommerblomster,
vil fortsat vokse i rodnettet hen over vinteren.
derfor er det vigtigt at de ikke tørrer ud.

Så hvis du ikke får noget særligt regn og vejr
til dine planter, så må du gerne give dem lidt fra
tid til anden, med mindre det er dag og nattefrost.

Samtidig, afhængigt af hvad du har plantet,
foretrækker de fleste planter at stå lidt for tørt,
fremfor lidt for vådt. Det er kun sumpplanter der
holder af at have vand om rødderne hele tiden.
Alle øvrige arter risikerer at rødderne rådner.

Selve krukken kan sagtens stå med vand i tanken.
Overløbshuller er boret så der er plads til at vandet
fryser til is og vokser 10%, uden at indsatsen med
kapillær funktionen bliver skubbet op. 

Skulle det hele sejle og bundfryse, så vil indsatsen
og plantedelen helt naturligt falde på plads igen,
når vandet i tanken tør op i det tidlige forår.

Lad gerne vissent løv fra stauderne sidde vinteren over
til at beskytte planternes rodhalse mod slud og rusk.
Brug evt. pyntegrønt eller klip fra juletræet til at dække af
ved Clematis og alle de dyre og skrøbelige stauder.
Husk at fjerne alle de sure nåle fra jordentil foråret.

Jo større rodklump planten har, jo nemmere vil den have
ved at overleve vinteren. Og den største plantedød hen
over vinteren, skyldes i højere grad at planterne tørrer ud,
end at dine mange Klimakrukker og altankasser bundfryser
og måske giver planterne uoprettelige skader på rodnettet.

Selv om de fleste planter kan forekomme at være i dvale,
så har dine planter stadig brug for lidt af din opmærksomhed
og sporadisk men omsorgsfuld besøgs-vanding hen over vinteren.

Så kan du gå og glæde dig til at forårstrimme herlighederne og gøde.
Måske til påske eller pinse og helt sikkert inden du tager på sommerferie.