Privatlivspolitik

Kontaktoplysninger
Navn: Urbangarden.dk ApS
Telefon: +45 51938001
Website: www.urbangarden.dk
Dataansvarlig: Boe Sallingboe

1. Generelt om databeskyttelse

Som led i aktiviteter vedrørende drift af virksomheden, informationer relateret til brug af vores hjemmeside, samt markedsføringstiltag behandler vi personoplysninger. Denne persondatapolitik beskriver, hvordan og til hvilke formål vi behandler dine oplysninger.

Gennemsigtighed og samtykke
Informationen har du helt eller delvist modtaget, eller modtager, når du registrerer dine oplysninger på vores website og inden vi behandler oplysninger om dig, indhenter vi samtykke til de specifikke formål, medmindre disse indhentes og behandles på andet legitimt grundlag.

Vi kan ved anmodning oplyse dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine personoplysninger.

Et samtykke er frivilligt og du kan til enhver tid trække det tilbage. I afsnittet om “Registreredes rettigheder” kan du læse, hvordan du kan trække dit samtykke tilbage.

Videregivelse af personoplysninger
Vi videregiver ikke personoplysninger registreret via vores hjemmeside til tredjepart.

2. Registreredes rettigheder

Som registreret har du jf. EU Persondataforordning en række rettigheder. Følgende omhandler vores håndtering af disse rettigheder, samt hvordan du som registreret kan udøve dem.

Som registreret har du ret til:

 • Indsigt​ i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, hvor de stammer fra og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger.
 • Berigtigelse​ af fejlagtige oplysninger.
 • Sletning​ af oplysninger som ikke længere er relevante eller hvor grundlaget for behandlingen ikke længere er til stede, herunder hvis samtykke er tilbagekaldt.
 • Indsigelse​ mod uberettiget behandling.
 • Begrænsning​ af behandling for de personoplysninger, der er afgivet i forbindelse med et givent formål.
 • Dataportabilitet​ af dine personoplysninger til en anden udbyder af samme ydelse.
 • Tilbagetrækning​ af samtykke.
 • Indgivelse​ af en klage til tilsynsmyndigheden.

Urbangarden.dk underretter uden unødig forsinkelse den registrerede om, hvordan virksomheden håndterer den registreredes udøvelse af rettighederne.

Sådan udøver du dine rettigheder
Såfremt du som registreret ønsker at udøve dine rettigheder i forbindelse med de personoplysninger, der er afgivet til et givent formål, skal du som registreret skrive en mail til boesallingboe@gmail.com​,​ hvori det fremgår, at du ønsker at udøve din rettighed.

Hos Urbangarden.dk har vi processer der sikrer, at vi kan efterleve anmodninger fra registrerede der ønsker at udøve sine rettigheder.

Hvis din anmodning om udøvelse af dine rettigheder er berettiget, sikrer vi, at din anmodning efterleves uden unødig forsinkelse.

Ret til indgivelse af klage til tilsynsmyndighed
Såfremt du som registreret ønsker at udøve din ret til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden, kan dette gøres ved at kontakte Datatilsynet. På Datatilsynets hjemmeside er det muligt at indgive en klage.

3. Hvad bruger vi dine data til? (behandling af persondata)

Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre legitime interesser. Dette sker for at overholde pligter, der påhviler os som dataansvarlige, samt til opfyldelse af ordre, og i forbindelse med behandling, hvortil der er givet samtykke.

Ordre og fakturering

I forbindelse med ordre og fakturering behandler vi følgende almindelige oplysninger: Kontaktnavn, adresse, e-mail og telefonnummer.

Behandlingsgrundlag:
Vi opbevarer og behandler disse oplysninger som led i et evt. potentielt fremtidigt samarbejde. Vores legitime behandlingsgrundlag er jf. persondataforordningens artikel 6 stk. 1 litra f) afvejningsreglen.

4. Behandlingssikkerhed – organisatorisk og teknisk

Vi beskytter dine personoplysninger og har interne regler og processer om informationssikkerhed. Vi har indført organisatoriske foranstaltninger og processer, der beskytter dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. Kun personale med legitimt og sagligt formål kan tilgå personoplysninger.

4a) Tekniske sikkerhedsforanstaltninger Sikkerhed på hjemmesiden

Hjemmesiden benytter SSL (Secure Socket Layer). SSL er en krypteringsprotokol, hvilket betyder, at det kun er afsender og modtager, der kan læse de oplysninger, der bliver sendt imellem dem. Du kan altså indtaste dine oplysninger sikkert på vores hjemmeside.

4b) Organisatoriske foranstaltninger

For at sikre dine oplysninger bedst muligt har vi sat følgende processer op i forbindelse med de personer, der kan have kontakt med dine oplysninger:

 • Kun personer, der handler på direkte instruks fra dataansvarlige, kan få adgang til oplysninger i systemerne. Dette er sikret ved interne kontroller og processer samt nødvendig undervisning.
 • Alle oplysninger om personer opbevares og behandles i en struktur, hvor kun personer, der har et sagligt ærinde, kan tilgå dem. Dette sikres ved adgangs- og rettighedsstyring i vores administrative systemer.

5. Opbevaring og sletning

Vi opbevarer og behandler kun dine oplysninger, så længe vi har et legitimt grundlag for dette.

5a) Vi sletter oplysninger ud fra følgende principper:

Oplysninger, der behandles på baggrund af samtykke, behandles indtil samtykke trækkes tilbage, eller den tjeneste, hvortil samtykke er givet, ikke længere udbydes. Oplysninger slettes i begge tilfælde straks herefter.

I øvrige tilfælde slettes oplysninger, når der ikke længere er pligt til dokumentation. Oplysninger slettes herefter regler implementeret i virksomheden.

5b) Overførsel til tredjeland

Vi overfører oplysninger til tredjelande i forbindelse med brug af system til nyhedsbreve. Her overføres oplysninger på baggrund af Standard Contractual Clause.

6. Cookies

Det konkrete brug af cookies samt dine præferencer kan findes ved at klikke her

Hvad er en cookie?

En cookie er en tekstfil, der bliver gemt på din computer, smartphone, tablet, eller lign. enheder. Cookies kan f.eks. bruges til at gemme oplysninger eller hente gemte oplysninger på den enhed, hvor cookien er sat.

Hvorfor bruges cookies?

Cookies benyttes typisk på hjemmesider for:

 • at sikre funktionalitet og design ved besøg på sitet
 • at optimere brugeroplevelsen af sitet
 • at få statistik over brugen af sitet
 • at kunne lave målrettet markedsføring til de besøgende enten fra 1. eller 3. parter

Hvordan sletter jeg cookies?

Du kan selv slette dine cookies. Det afhænger dog af, hvilken type af enhed du bruger, og hvilken browser du bruger.

På denne hjemmeside kan du læse, hvordan du sletter cookies: https://erhvervsstyrelsen.dk/saadan-undgaar-du-cookies