Om Urbangarden.dk

Urbangarden.dk er stiftet i 2019 for at understøtte biodiversiteten og etableringen af mere bæredygtig natur i urbane miljøer.

Vi up-cycler plastik af fødevarefraktionen fra danske husholdninger til at udvikle, producere og markedsføre unikke selvvandingskrukker. Alt er fremstillet i Danmark af 100% genanvendt dansk plastikaffald.

Vi har designet 9 modeller som gavner alt fra offentlige institutioner og private virksomheder til boligforeninger og privatkunder.

Urbangarden.dk er vokset ud af bygartnerfirmaet Altan-alferne og sammen har vi udviklet serien af Klimakrukker i et tæt samarbejde med MP Plast A/S, PAW Værktøjsfabrik, Dansk Affaldsminimering og FORCE Technology.

Forudgående research og produktudvikling strækker sig tilbage gennem Altan-alfernes arbejde med biodiversitet siden 2010 og derfra tilbage til HJ Sallingboe´s indledende eksperimenter i 1982.

Fra 1994 til 2006 har Teknisk chef og medindehaver Boe Sallingboe arbejdet som industriel designer. Derefter fire år i mesterlære som gartner for LK og HedeDanmark i daværende Slots- og Ejendomsstyrelsen.

Siden 2010 har Altan-alferne.dk skabt mere end 350 ”haver” i byen og en række roste biodiversitets-, trivsels- og retainment projekter for Siemens, Deloitte, Pension Danmark, Slots- og Kulturstyrelsen og ILLUM, ud fra en levende vision om at lave urban natur på unaturlige steder.

Firmaet vinder med taghaven Tagparadiset på Vestervang Fritidshjem Danske Arkitekters Store Landskabspris 2014.

Disse 16 års arbejde med at designe biotoper og mobil natur i byen har formgivet et produkt hvor kvalitet og funktion er uden sidestykke.

Vi er 100% dansk ejede og hele vores produktion ligger i Danmark.

Se mini-dokumentar om teknikken bag Klimakrukken her.About Urbangarden.dk


Urbangarden.dk was established in 2019 to support biodiversity and the creation of more sustainable nature in urban environments.

We upcycle plastic from the food fraction from Danish households, to develop, produce and market unique self-watering systems. Everything is made in Denmark from 100% recycled Danish plastic waste.

We have designed 9 models that benefit everything from public institutions and private companies to housing associations and private customers.


Urbangarden.dk developed the series of climate pots with help from MP Plast A/S, PAW tool factory, Dansk Affaldsminimering and FORCE Technology.

All prior research and product development stems from the work Altan-alferne have done in the biodiversity field since 2010 as well as H. J. Sallingboe’s initial experiments in 1982.

From 1994 – 2006 technical manager and co-owner Boe Sallingboe worked as an industrial designer. Following this, he trained for four years as a gardener with LK and HedeDanmark, working on public projects commissioned by the Danish Ministry of Culture.

Altan-alferne.dk have created more than 350 ”gardens” in “unnatural places” since 2010 as well as several well received biodiversity, work environment and retainment projects for Siemens, Deloitte, Pension Danmark, Slots- og Kulturstyrelsen and department stores like ILLUM and Magasin du Nord, always driven by the same vision and ambition to create urban nature in unnatural places.

In 2014 the company won the Danish Architect’s Great Landscaping Prize for the roof garden, Tagparadiset på Vestervang Fritidshjem, The Roof Paradise on Vestervang Youth Activity Centre.

16 years of designing biotopes and urban mobile nature in the city has shaped an unparalleled product in regards to both quality and function.

We are 100% Danish owned and have our entire production in Denmark. 

Watch the documentary about the Therapy Pot and the technology behind here.